/zpráva ze 13. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 28. ledna 2016/

Ulevilo se mi a jsem rád, že se granty podařilo schválit tak brzy, protože vím, že prakticky všichni příjemci na tyto finanční prostředky čekají. Velký dík za to patří kolegyni Ireně Ropkové, která to odpracovala a připravila velmi kvalitní materiál,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Na granty se mohou těšit desítky neziskových organizací a obdobné organizace jednotlivých pražských městských částí. Podpořeny budou služby jako azylové domy, terénní programy či domovy pro seniory. Stranou nezůstane ani osobní asistence handicapovaným nebo nízkoprahové kluby. Mezi největší příjemce patří tradičně významní poskytovatelé sociálních služeb, mezi které patří například Naděje, Armáda spásy České republiky, Fokus Praha, Arcidiecézní charita Praha, ale i řada dalších.

Bez finanční podpory města by nešlo udržet tak vysokou kvalitu sociálních služeb jakou se Praha pyšní. Hodnocení žádostí probíhá efektivně pomocí transparentního systému, na jehož přípravě se podíleli odborníci jak z magistrátu, tak z neziskového sektoru. Dostupné finanční prostředky rozdělujeme nediskriminačně tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu potřebným,“ řekla zastupitelka a bývalá radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková.

Brzký termín schválení grantů oceňují i zástupci příjemců. Například podle oblastního ředitele Armády spásy, která je jedním z hlavních partnerů města v otázce řešení bezdomovectví, Miloslava Pípala, to organizacím v sociální oblasti umožňuje lépe plánovat a tím i zvyšovat efektivitu pomoci.

„V minulých letech jsme informaci o výši grantů měli později, takže jsme za rychlejší projednání žádostí o granty a jejich schválení rádi. Umožní nám to se dané finanční situaci lépe přizpůsobit a začít efektivněji plánovat letošní rok. Tím rovněž může dojít k zefektivnění poskytovaných služeb,“ uvedl Miloslav Pípal.