Přírodovědné digitárium rozšířilo svoji nabídku

Oblíbené Přírodovědné digitárium rozšířilo svoji nabídku

Statutárnímu městu Brnu se koncem minulého roku podařilo úspěšně zrealizovat projekt na rozšíření a doplnění projektu Přírodovědného digitária, které veřejnosti slouží od listopadu 2013. Za 15,8 milionu korun z evropských fondů se návštěvníci mohou těšit na nová představení, digitárium bylo doplněno o speciální projektory, obří telestěnu, na které se budou promítat např. pořady z projektu NASA Hyperwall a další unikátní zařízení. Součástí projektu je také šest populárně-vzdělávacích pořadů ve formátu pro digitální planetária. Nové pořady bude hvězdárna uvádět průběžně od počátku roku 2016.

„Jednalo se o největší investici do hvězdárny v roce 2015, která jednak zvýšila atraktivitu naší instituce, jednak technicky zabezpečila náš provoz v dalších letech. Hlavní ale je, že projekt obohatí především naše návštěvníky,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Návštěvníci se tedy mohou těšit na následující pořady:
Život stromů je zaměřený na dětského diváka, kterého seznámí s fotosyntézou – cyklem koloběhu uhlíku a kyslíku – a jejím významem pro život na Zemi.
Sen o létání se věnuje stručné historií letectví, počínaje bájnými příběhy (např. let Ikara, horkovzdušné balonky z rýžového papíru, pokusy se střelným prachem) přes teoretické studie Leonarda da Vinciho až po praktické pokusy bratří Montgolfierů nebo bratří Wrightů.
Do vesmíru a zase zpátky diskutuje klady i zápory pilotovaných letů do vesmíru, přenos teorie do praxe, resp. vysoce specializovaných technologií, původně vyvinutých pro výpravy člověka do vesmíru, do našich každodenních životů.
Sluneční superbouře ukazuje způsoby interakce mezi dvěma kosmickými tělesy – Zemí a Sluncem.
Země v pohybu je založený na vizualizacích vědeckých dat pořízených nejrůznějšími umělými družicemi, které názorně demonstrují toky energie v přírodě.
Tajemství neviditelného světa sestává z ukázek jevů, které nemůžeme zahlédnout vlastním zrakem, tj. procesů velmi pomalých, velmi rychlých, velmi malých nebo velkých, v různých oblastech elektromagnetického spektra.

Veškerý software a hardware rozšiřující nabídku digitária byl pořízen v rámci projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária, který byl úspěšně ukončen 31. prosince 2015 a dotačně byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které program administruje, přiznalo statutárnímu městu Brnu dotaci ve výši 17 254 000 Kč.

Podstatná část dotačních prostředků, z nichž 14 666 410 Kč pocházelo z EU a 2 588 190 Kč ze státního rozpočtu, je již dnes profinancována. Lze konstatovat, že statutární město Brno si stále udržuje vysoký standard i úspěšnost při čerpání prostředků z EU a jeho projekty přispívají k vyšší kvalitě života nejen obyvatel města, ale i jeho návštěvníků.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient