Některé provozovny VŠ a nemocnic při kontrolách ČOI neobstály

Některé stravovací a občerstvovací provozovny v areálech vysokých škol a nemocnic podléhají, mimo jiné, i kontrolám České obchodní inspekce. V průběhu 2. čtvrtletí ČOI uskutečnila kontrolní akci na ochranu spotřebitele ve 221 kantýnách, potravinách a stáncích těchto zařízení v celé České republice. Inspektoři se ve většině případů zaměřili na prodej potravin, drogerie a tabákových výrobků. Porušení zákona se dopustila téměř polovina provozovatelů. Za tato porušení nebo za zjištěné nedostatky bylo uloženo 75 pokut v celkové výši 104 000 korun.     

V období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 provedla ČOI kontrolu 221 provozoven v areálech zdravotnických zařízení a vysokých škol. Zaměřila se zejména na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tabulkový přehled ukazuje, že v 91 případech bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, což představuje 41,2 % z celkového počtu 221 kontrol.

Kontroly v areálech vysokých škol a nemocnic – 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 44 16 36,4%
Jihočeský a Vysočina 28 10 35,7%
Plzeňský a Karlovarský 11 1 9,0%
Ústecký a Liberecký 39 10 25,6%
Královéhradecký a Pardubický 15 6 40,0%
Jihomoravský a Zlínský 37 20 54,0%
Moravskoslezský a Olomoucký 47 28 59,6%
Celkem 221 91 41,2%

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 56 případech prodávající porušili povinnost řádně seznámit spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12)
  • v 18 případech došlo k porušení poctivosti prodeje a poskytování služeb (§ 3)

    ČOI
    ČOI
  • ve 14 případech nevydal prodávající spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných službách, tzn. doklad se všemi povinnými údaji ( 16)
  • v 16 případech byla porušena jiná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

V 11 případech prodávající použili úředně neověřená měřidla (porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Porušení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno v 1 případě a rovněž v 1 případě bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

 

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo 75 pokut v celkové výši 104 000 korun. Rovněž byl vydán zákaz prodeje na 78 kusů výrobků různých druhů jako např. hrnkové květiny, aviváž, textil, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů (např. o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků), v celkové hodnotě 7 871 korun. Dalším opatřením byl zákaz používání 15 kusů měřidel neodpovídajících požadavkům zvláštních právních předpisů o metrologii.

Vzhledem k vysokému procentu zjištění (41 %) ČOI zváží zařazení kontrolní akce zaměřená na provozovny v areálech vysokých škol a nemocnic do plánu kontrol i v příštím roce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient