PODNIKATELÉ SE POKUTÁM NEVYHNOU

PODNIKATELÉ VE VYSOKÉM MÝTĚ SE POKUTÁM NEVYHNOU

Série kontrol dozorových orgánů v součinnosti s Inspektorátem Královéhradeckým a Pardubickým pokračovala 27. ledna společnou kontrolní akce ve Vysokém Mýtě. Kromě obchodníků kontrolovali zástupci jednotlivých kontrolních úřadů v rámci svých pravomocí také provozovny veřejného stravování, taxislužby, používaná měřidla, pracovní povolení u zaměstnanců cizinců a ke kontrole jakosti byly odebrány vzorky pohonných hmot u dvou čerpacích stanic. „Výsledky kontrolní akce nejsou pro podnikatele z Vysokého Mýta dobrou vizitkou. V průběhu 27 kontrol inspektoři ČOI zjistili nedostatky ve 2/3 z nich. Za méně závažná porušení povinností bylo uloženo 9 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 22 000 Kč a s 9 kontrolovanými osobami bude vedeno správní řízení. Také další dozorové orgány zjistily četná porušení povinností, která budou řešena v rámci jejich oprávnění ke kontrole,“ řekl František Švihlík, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Hradci Králové.

Dne 27. 1. 2016 proběhla společná kontrolní akce pracovníků České obchodní inspekce – Inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického, Českého metrologického institutu – oblastního inspektorátu Pardubice, Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Celního úřadu pro Pardubický kraj a Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí. Cílem společných kontrol bylo prověření obchodní sítě se Vysokém Mýtě, včetně provozoven veřejného stravování a poskytování taxislužeb, a to s využitím dozorových kompetencí zúčastněných kontrolních orgánů. Předchozího dne odebrali pracovníci ČOI v této lokalitě také vzorky pohonných hmot ke kontrole jakosti. Kontrolní akce se zúčastnilo 18 inspektorů ČOI a 13 pracovníků dalších orgánů dozoru.

Česká obchodní inspekce provedla celkem 27 kontrol maloobchodních prodejen, restaurací a také taxislužeb. Porušení právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI bylo zjištěno v 18 provozovnách, tj.  66,7 %. Inspektoři nejčastěji zjišťovali porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a v několika případech také porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.)

 

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • neseznámení spotřebitele s konečnou cenou a neuvedení měrných cen u výrobků (§ 12) – zjištěno při 6 kontrolách
  • nedodržení deklarované míry prodaného nápoje, neumožnění přeměření/převážení podaného nápoje/pokrmu (§ 3, odst. 1, písm. a) – 3 případy
  • nesprávné účtování nákupu (§ 3, odst. 1 písm. c) – 2 případy
  • prodej a nabídka výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8) – 3 zjištění. Zajištěno bylo celkem 80 kusů výrobků, jejichž cena by v případě originálů představovala odhadem 135 600 Kč – kontrola probíhá
  • porušení informačních povinností (§§ 10 a 11) – 3 zjištění
  • nařízení (EP 1007/2011) o značení textilních výrobků porušili 2 prodávající
  • neposkytnutí řádné informace o odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění (o právu na reklamaci a kde toto právo uplatnit – § 13) – prokázáno v 1 případě
  • doklad o zakoupení výrobku na vyžádání spotřebitele s předepsanými náležitostmi (§ 16) nevydali 2 prodávající.

Porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zjistili inspektoři u jednoho distributora (§ 13, odst. 9).

Vzorky motorových paliv, odebrané na 2 čerpacích stanicích ve Vysokém Mýtě 26. 1. 2016, vyhověly požadavkům na jakost, stanoveným příslušnými technickými normami.  Nedostatky nebyly zjištěny ani při kontrole dvou provozovatelů taxislužby, a to ani pracovníkem Českého metrologického institutu.

Pracovníci České obchodní inspekce uložili za méně závažné nedostatky příkazem na místě celkem 9 pokut v souhrnné výši 22 000 Kč a s 9 kontrolovanými osobami bude o uložení pokuty vedeno správní řízení.

 

Výsledky kontrol dalších dozorových orgánů

Pracovník Českého metrologického institutu  ČMI v průběhu 3 kontrol uložil opatření na místě za zjištěné používání měřidla bez platného úředního ověření.

Pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj zkontrolovali u 8 podnikatelských subjektů celkem 15 osob a porušení zákoníku práce zjistili ve 2 případech.

Pracovníci Celního úřadu pro Pardubický kraj zjistili 74 lahví alkoholu v celkové hodnotě 19 864 Kč bez příslušných daňových dokladů (porušení zák. č. 353/2003 Sb., o daních), a porušení předpisů týkajících se značení vybraných lihovin a nakládání s nimi (zák. č. 307/2013 Sb.).

Všechna tato porušení budou dále řešena v pravomoci příslušných orgánů dozoru.

http://www.coi.cz

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient