PŘEDSTAVA A SKUTEČNOST – DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI V EVROPĚ

ECDL

PŘEDSTAVA A SKUTEČNOST – DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI V EVROPĚ

Lidé riskují, že doplatí na svoji neschopnost seriózně odhadnout úroveň svých digitálních dovedností. Nadnárodní nadace ECDL Foundation vydala poziční dokument hodnotící výsledky pěti evropských studií, které došly k závěru, že lidé výrazně přeceňují své digitální dovednosti a že stále mají nedostatečné schopnosti a dovednosti v oblastech, které jsou klíčové pro jejich efektivitu a produktivitu práce zejména na pracovišti.

Nedávno vydaný poziční dokument s názvem „PERCEPTION AND REALITY – Measuring Digital Skills in Europe“ podrobně zkoumá výsledky studií provedených informatickými společnostmi v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku. Dokonce i v takových zemích, které se v oblasti informačních technologií řadí mezi země s nejkvalitnějším vzdělávacím systémem, byly zjištěny značné nedostatky v základních dovednostech, jako je zpracování textu, práce s tabulkami a každodenní využívání internetových služeb a nástrojů. V jedné ze studií, provedené v Rakousku, 94% účastníků ohodnotilo své dovednosti jako „průměrné“ až „velmi dobré“, ale pouze 39% z nich dosáhlo odpovídajících výsledků v praktickém testu.

Damien O’Sullivan, CEO ECDL Foundation uvedl: „Čelíme novému druhu digitální propasti mezi lidmi, kteří disponují životně důležitými digitálními dovednosti potřebnými pro trh práce, a lidmi, kteří je nemají. Tento dokument ukazuje, jak rozšířený je to problém. Špatné digitální dovednosti vidíme i v takových zemích, které jsou v oblasti digitálních technologií veřejností vnímány jako velice pokrokové. To, co je ale ještě více znepokojující, je skutečnost, že si lidé neuvědomují rozsah problému a ani to, kde oni sami mají nedostatečné digitální dovednosti. Výsledky těchto studií dokládají smysl praktických strukturovaných školení a certifikace úrovně digitálních dovedností. Jen tak se lze ujistit, že pracovní síla a podniky jsou připraveny těžit z příležitostí, které jim nabízí digitální technologie.“

V rámci každé studie byli účastníci požádáni, aby ohodnotili stav a úroveň svých digitálních dovedností. Toto sebehodnocení bylo porovnáno s výsledky praktických zkoušek, které účastníci následně absolvovali. I přesto, že země jako Švýcarsko nebo Dánsko jsou vysoce hodnoceny za kvalitu svých vzdělávacích systémů a úroveň mezinárodních ukazatelů, jako je například index digitální ekonomiky a společnosti, byly v těchto zemích ve většině kategorií základních počítačových dovedností zjištěny významné rozdíly mezi sebehodnocením a skutečnými schopnostmi. Tyto výsledky ukazují na důležitost existence objektivního a nezávislého systému hodnocení stavu a úrovně digitálních dovedností, kterým může být například mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL/ICDL.

Tento dokument představuje další z aktivit ECDL Foundation zaměřených na zvyšování digitální gramotnosti a nastavování vzdělávacích standardů v oblasti digitálních dovedností po celém světě a navazuje na předchozí dokumenty „Digital native fallacy“ a „Computing and digital literacy in schools“.

Poznámka pro editory

Dokumenty „PERCEPTION AND REALITY – Measuring Digital Skills in Europe“ včetně přílohy s detaily (originály v angličtině) a „PŘEDSTAVA A SKUTEČNOST – Měření digitálních dovedností v Evropě“ (volný překlad) jsou ke stažení nahttp://www.ecdl.cz/aktuality_zajimavosti.php (aktualita z 2. května 2016).

Více informací na … a na http://www.ecdl.cz

O ECDL Foundation

ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností na trhu práce, v oblasti školství a obecně v celé společnosti. Naše vzdělávací a certifikační programy, poskytované prostřednictvím sítě národních partnerů ve více než 100 zemích světa, obecně známé jako ECDL (celosvětově ICDL), umožňují jednotlivcům i organizacím efektivně získat, zvyšovat nebo objektivně ověřovat (měřit) jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT.

Jako nezisková organizace ECDL Foundation těží z jedinečné podpory expertů z jednotlivých národních profesních společností, což jí umožňuje vytvářet standardy nezávislé na konkrétních výrobcích nebo dodavatelích. Tyto standardy definují digitální znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití ICT. V oblasti poskytování našich programů spolupracujeme stejně tak se školami, vzdělávacími společnostmi, místními i regionálními institucemi, národními vládami a mezinárodními organizacemi, jako s veřejným a soukromým sektorem zaměstnavatelů ze všech oblastí lidské činnosti.

Kvalita a dobré jméno ECDL (ICDL) je postaveno na více než dvacetileté zkušenosti v poskytování vzdělávacích a certifikačních programů, kterých již využilo více než 14 milionů lidí z celého světa. Programy jsou poskytovány ve více než 40 jazycích. V každém roce se uskuteční více než 2,5 milionů ECDL zkoušek. Náš úspěch tkví v naší trvalé inovaci v oblasti vývoje vzdělávacích a certifikačních programů, v našem pečlivém dodržovaní metodiky přípravy vzdělávacího obsahu a vývoje zkušebních úloh a v neposlední řadě v důsledném dodržování našich norem pro zabezpečení kvality.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera

manažer ECDL-CZ, ČSKI

723 918 261, 224 904 242

jiri.chabera@ecdl.cz

www.ecdl.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient