Razantní zlepšení chodu Českého Aeroholdingu přináší státu rekordní dividendy

Razantní zlepšení chodu Českého Aeroholdingu přináší státu rekordní dividendy

Ministerstvo financí, které jako jediný akcionář vykonává vlastnická práva České republiky ve společnosti Český Aeroholding, vyhodnotilo dva roky od prosazení změn ve vedení této společnosti. Úspěšně provedená revize obchodní strategie a business plánu v kombinaci s vysokou transparentností hospodaření vedla k výraznému zlepšení ve všech měřítcích hospodaření této strategické společnosti s majetkovou účastí státu.

„Bezprostředním úkolem nového představenstva bylo vyvést skupinu z červených čísel a rozvinout její skutečný potenciál, který je naprosto mimořádný. Díky stabilizaci ČSA, podstatnému snížení nákladů a zvýšení výnosů holdingu o 600 mil. Kč, vyplatil státu Český Aeroholding v loňském roce poprvé v historii dividendu ve výši 306 mil. Kč a v roce 2016 počítá s vyplacením dalších 342 mil. až 1,5 mld. Kč“, uvedl ministr financí Andrej Babiš. O výrazném zlepšení provozní výkonnosti společnosti svědčí velmi dobrý poměr EBITDA k výnosům, který v roce 2015 činil 50%, což výrazně přispělo také ke zvýšení ratingu Moody´s na A2 pozitivní. V současné době Český Aeroholding usiluje o získání prestižního ratingu A1, který má například Česká republika.

Ministerstvo financí podporuje i plán budoucího rozvoje Letiště Václava Havla Praha, který předpokládá investice ve výši 14-15 mld. Kč do roku 2035. Podle této detailní Strategie by Letiště Václava Havla mělo v cílovém roce odbavovat okolo 25 mil. cestujících ročně, tedy více než dvojnásobek současného stavu. Do naplnění této strategie bude investováno okolo 14-15 mld. Kč, na které Český Aeroholding nebude čerpat finance ze státního rozpočtu a naopak bude investovat z vlastních zdrojů a za použití bankovního financování.

Úspěšně realizovanou základní hodnotou Českého Aeroholdingu se stala transparentnost. Společnost přistoupila nejen k přetendrování smluv, což jí umožnilo snížit náklady v posledních dvou letech o 270 mil. Kč, ale do praxe byly zavedeny mimo jiné třeba elektronické aukce či přijata etická pravidla.

Hospodaření skupiny Český Aeroholding je stabilní s rostoucím trendem u klíčových společností skupiny. Velkým úspěchem v rámci skupiny Český Aeroholding byla stabilizace Českých aerolinií. Český Aeroholding v roce 2014 ještě jako majoritní akcionář spolu s Korean Air Lines schválili restrukturalizační program s cílem snížit náklady českého dopravce, byly vytvořeny podmínky k jeho realizaci a bylo důsledně vyžadováno jeho naplnění. Zatímco v roce 2014 České aerolinie vykazovaly provozní ztrátu ve výši 631 mil. Kč, jen o rok později již oznamovaly provozní zisk ve výši 223 mil. Kč. Významně k tomu přispěla také úspěšná jednání vedení Českého Aeroholdingu a Českých aerolinií s Korean Air Lines, díky kterému získal dopravce levnější pronájem největšího letadla flotily Airbusu A330, a změna obchodní strategie. Dalším aspektem, který pozitivně ovlivnil náklady, byly nižší ceny paliva.

Za poslední rok se dvakrát zlepšilo hodnocení Českého Aeroholdingu od renomované agentury Moody´s Investors Service. V květnu 2015 došlo k překlasifikování z ratingu A3 s negativním výhledem na A3 se stabilním výhledem. V prosinci 2015 pak Moody´s zvýšila rating o jeden stupeň na A2 a současně změnila výhled tohoto ratingu ze stabilního na pozitivní. Zvýšení ratingu je skvělou zprávou nejen pro zákazníky Českého Aeroholdingu, ale také pro Ministerstvo financí jako jediného akcionáře. Hodnocení společnost získala díky refinancování úvěru od Evropské investiční banky, který získala na výstavbu Terminálu 2. Nové podmínky úvěru uspořily 230 mil. Kč, které budou využity nejen na splacení úvěru, ale především jako investice do dalšího rozvoje a posilování bezpečnosti Letiště Václava Havla Praha.

Změna výhledu ze stabilního na pozitivní navíc reflektuje závazek Českého Aeroholdingu udržovat konzervativní dividendovou politiku. V roce 2015 byla schválena Dividendová politika Ministerstva financí ČR, na základě které Český Aeroholding poprvé v historii vyplatil akcionáři v roce 2015 dividendu ve výši 306 mil. Kč a v roce 2016 počítá s vyplacením dalších 342 mil. až 1,5 mld. Kč.

Do pozitivního hodnocení se promítly také nad očekávání dobré provozní výsledky. Za poslední 2 roky se významně zvýšil počet cestujících na Letišti Václava Havla Praha, což bylo dáno nejen trhem, ale významnou měrou také obchodní politikou a zavedením nového programu slev pro dopravce, který motivuje nejen k otvírání nových destinací a navyšování stávajících kapacit, ale také k efektivnějšímu využívání letištních kapacit. Nově totiž upravuje také pobídky pro využívání větších strojů či vyplnění tzv. sedlových časů, což zajistí rovnoměrnější rozložení provozu. První výsledky už jsou vidět – od zavedení nového programu přišlo na Letiště Václava Havla Praha 12 nových dopravců a s Prahou bylo spojeno 51 nových destinací. Výrazně se zvýšil také počet velkých letadel na letišti, např. od května 2016 se pražské letiště připojilo do elitní skupiny 16 evropských letišť, která pravidelně odbavují Airbus A380.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient