Pro klid v práci a bez finanční újmy při nehodě, sjednejte si kvalitní pojištění!

Politý firemní notebook kávou? Nabourané referentské auto nebo poškození zboží při manipulaci vysokozdvižným vozíkem ve skladu? Veškeré tyto nehody mohou mít důsledky v podobě uhrazení škody zaměstnavateli, a to do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku daného zaměstnance. To nejsou malé peníze a v rodinném rozpočtu mohou citelně chybět. Vhodnější je mít sjednané pojištění, které takové škody kryje, a vy můžete pracovat bez obav.

Kvalitní pojistka pokryje škody

Proč další pojištění? Pojištění odpovědnosti zaměstnance, také pojistka na blbost v zaměstnání, je velmi užitečný produkt, který pomůže řešit situace, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu. Může jít o drobnosti jako je ztracený firemní mobil, ale také o větší škody v případě drahých přístrojů nebo služebního automobilu. Zaměstnavatel má právo podle zákoníku práce požadovat náhradu škody až do výše 4,5násobku hrubé měsíční mzdy. S ohledem na to je možné si nastavit pojistnou částku, maximálně je možné krytí do výše 500 000 Kč.

Ve variantách pro řidiče

Varianty pojištění se liší s ohledem na druh vykonávané činnosti. U pojišťovny ERGO se nabízí 3 druhy – STANDARD, ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS, přičemž u základní pojistky se nezkoumá druh pracovní činnosti a je vhodná pro administrativní nebo kancelářské pracovníky. Pro zaměstnance používající firemní vozidlo na služební cesty, případně také pro soukromé účely, jsou zbylé dvě varianty. Pro všechny druhy tohoto pojištění platí, že je povinná spoluúčast, jejíž výši si však lze nastavit.

S celosvětovou platností

Velkou výhodou této pojistky je její celosvětová platnost, hodí se tak pro zaměstnance vyjíždějící na zahraniční služební cesty, pobyty nebo montáže. Pro pojistku platí samozřejmě některé výluky, především nesmí dojít ke škodě úmyslně a po požití alkoholu, případně pod vlivem omamných a psychotropních látek. Toto pojištění nekryje ani škody způsobené v souvislosti s poskytováním internetových služeb, chybou softwaru nebo důsledkem hackerství nebo počítačových virů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient