Hlavní ukazatele za první čtvrtletí 2016:

  • Tržby dosáhly hodnoty 11,8 miliardy eur, což představuje nárůst o 4,3 %, (nárůst o 3,5 % při konstantních devizových kursech)
  • I nadále se zvyšovaly tržby online služeb; čisté spotřebitelské tržby vzrostly při konstantních devizových kursech o 27,4 %
  • Základní provozní marže činila 3,8 % (v prvním čtvrtletí roku 2015 činila 3,5 %)
  • 15,1 % nárůst základního provozního zisku (14,7 % při konstantních devizových kurzech)
  • Silné volné peněžní toky ve výši 287 milionů eur (Q1 2015: 186 milionů eur)
  • Program Simplicity a pokračující kontrola nákladů přispěly k vyšší ziskovosti
  • Oznámená fúze s Delhaize pokračuje dle plánu a směřuje k dokončení v polovině roku 2016

Zaandam, Nizozemí – Společnost Ahold dnes oznámila velmi silný začátek nového roku, který je odrazem dobrých výsledků na všech trzích, kde působí. Čisté tržby dosáhly výše 11,8 miliardy eur, a to díky vynikajícímu výkonu prodejen a pokračujícímu nárůstu online tržeb, lepší ziskovosti a silnému toku volných peněžních prostředků.

Generální ředitel společnosti Ahold Dick Boer komentoval úspěchy společnosti slovy: „V prvním čtvrtletí se nám podařilo plnit vytyčené strategické cíle a dosáhnout dobrého provozního i finančního výsledku. I nadále se budeme zaměřovat na poskytování nejlepších služeb pro naše zákazníky a také na realizaci programu Simplicity tak, abychom mohli investovat do našich kvalitních lokálních značek a nabízeli zákazníkům ještě lepší kvalitu a přinášeli další inovace.

Na nizozemském trhu jsme i nadále dosahovali silného růstu identických tržeb, a to zejména díky tomu, že zákazníci pozitivně reagují na průběžná vylepšování našich prodejen, sortimentu i služeb. Naše online obchody bol.com a ah.nl vykázaly v tomto čtvrtletí vynikající růst čistých spotřebitelských tržeb přes 30 %. Ve Spojených státech jsme si také vedli dobře a nadále investovali do naší nabídky pro zákazníky, včetně zavedení zcela nových oddělení pečiva. Peapod vykázal dvojciferný růst a dále rozšířil svou zákaznickou základnu v New Yorku. Těší nás i výborné výsledky v České republice, kde se dále zlepšoval vývoj tržeb v bývalých prodejnách SPAR.

Podařilo se nám mimo jiné pokročit v navrhované fúzi se společností Delhaize, která by měla být dokončena v polovině roku 2016. Společná práce na tomto cíli nás utvrzuje v přesvědčení, že zmiňovaná fúze z nás vytvoří lepšího a inovativnějšího prodejce, který svým zákazníkům, pracovníkům i akcionářům přinese vyšší přidanou hodnotu.“

Korporátní výsledky:

€ million, except per share data Q1 2016 Q1 2015 % change % change constant rates
Net sales 11,769 11,289 4.3% 3.5%
Underlying operating income 449 390 15.1% 14.7%
Underlying operating margin 3.8% 3.5%
Operating income 396 346 14.5% 13.6%
Income from continuing operations 241 211 14.2% 13.9%
Net income 241 213 13.1% 13.0%
Basic earnings per share from continuing operations 0.29 0.26 11.5% 14.0%

Hospodaření Aholdu v České republice

€ million Q1 2016 Q1 2015 % change % change constant rates
Net sales 528 515 2.5% 0.4%
Underlying operating income 6 2 200.0% 150.8%
Underlying operating margin 1.1% 0.4 %
Identical sales growth 0.1% (2.3)%
Identical sales growth excluding gasoline 0.7% (2.1)%
Comparable sales growth excluding gasoline 0.7% (2.1)%

V české republice vzrostly čisté tržby o 0,4 % na 528 milionů eur při konstantních devizových kurzech. Na tomto výsledku se odrazil požadovaný odprodej pěti prodejen v třetím čtvrtletí roku 2015 v důsledku akvizice sítě SPAR. Tržby mimo prodej pohonných hmot vzrostly při konstantních devizových kursech o 1,1 % oproti prvnímu čtvrtletí roku 2015.

Identické tržby mimo pohonných hmot vzrostly o 0,7 % díky pokračujícímu silnému výsledku našich supermarketů a implementaci konceptu Favorite v bývalých prodejnách SPAR. Tento koncept byl příznivě přijat našimi zákazníky.

Základní marže v České republice se zlepšila na 1,1 %, a to i přesto, že je ovlivněna spoustou akčních nabídek našich konkurentů z maloobchodního prostředí. Na českém trhu se Albert dokázal odlišit dvěma úspěšnými kampaněmi pro zákazníky, loajalitní akcí na nádobí značky Berndes a Albertovou zahrádkou, která umožnila zákazníkům pěstovat bylinky v domácím prostředí.

Korporátní centrum

Náklady korporátního centra činily 37 milionů eur, což je oproti předchozímu roku nárůst o dva miliony. Bez pojistných aktivit se náklady zvýšily na 32 milionů eur, zatímco v předchozím roce to bylo 30 milionů.

Výhled

Očekáváme, že základní provozní marže se bude ve všech našich segmentech v roce 2016 vyvíjet stejným způsobem jako v roce 2015, tedy mimo potenciální dopad fúze se společností Delhaize.

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti se týkají, výsledků operací nebo finanční situace, nebo zahrnují stanoviska a jiné informace týkající se Aholdu, které jsou založené na aktuálních názorech a předpokladech managementu vycházejících z dostupných údajů, ale nejsou omezena. Výhledová prohlášení mohou být obecně doprovázena slovy jako například očekávat, věřit, plán, mohl by, odhad, předpověď, pokyny, zamýšlet, může, možná, potenciální, předpovídat, nebo jiná podobná slova, fráze či výrazy. Mnohé z těchto rizik a nejistot se vztahují k faktorům, které jsou mimo kontrolu společnosti Ahold. Faktory, které mohou způsobit, že by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením, nejsou omezeny na schopnost Aholdu úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie a plnit své cíle; rizika spojená s narušením probíhajících obchodních operací v důsledku navrhované transakce; menší výhody spojené s plány a strategiemi Aholdu, než se očekávalo; rizika spojená s přerušením řízení probíhajících obchodních operací v souvislosti s navrhovanou transakcí; dopad oznámení nebo dokončení transakce na schopnost Aholdu udržet si zákazníky a udržet a přilákat zaměstnance, kteří jsou nedílnou součástí úspěchu z podnikání; rizika spojená s dodavateli a jejich provozními výsledky a podnikáním obecně; spory týkající se transakce, účinek všeobecných ekonomických a politických podmínek; kolísání směnných kurzů nebo úrokových sazeb; změny v rámci konkurenčního prostředí; změny poptávky Aholdu po likviditě; kroky konkurentů a třetích stran a další faktory uvedené v dokumentu „Ahold’s public filings and other disclosures“. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jakou mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N. V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

Finanční kalendář společnosti Ahold

Finanční rok společnosti Ahold se skládá z 52 nebo 53 týdnů a končí nejbližší nedělí k 31. prosinci. Finanční rok 2016 společnosti Ahold se skládá z 52 týdnů a končí 1. ledna 2017. Čtvrtletí roku 2016 jsou rozdělena následovně:

První čtvrtletí (16 týdnů) – 4. leden až 24. duben 2016
Druhé čtvrtletí (12 týdnů) – 25. duben až 17. červenec 2016
Třetí čtvrtletí (12 týdnů) – 18. červenec až 9. říjen 2016
Čtvrté čtvrtletí (12 týdnů) – 10. říjen 2016 až 1. leden 2017