Spolupráce banky a školy

Česká spořitelna a Vysoká škola ekonomická v Praze již počtrnácté podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci

  • Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002
  • V dubnu uspořádá banka a VŠE historicky první Innovation Day
  • Banka finančně přispívá na rozvoj vzdělávací činnosti VŠE, spolupracuje i v nefinanční rovině

Sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny a VŠE podepsal v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Hana Machková. Jde již o čtrnáctou smlouvu o vzájemné spolupráci v řadě.

Na začátku dubna uskuteční Česká spořitelna společně s VŠE tzv. Innovation Day. Během kterého budou týmy složené ze zaměstnanců banky a studentů z xPORTu VŠE a dalších partnerských univerzit řešit zadaný reálný úkol z businessu. Odpoledne týmy ohodnotí vedení banky a představitelé VŠE.

„Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou, která je založena na vzájemné důvěře a principech skutečného partnerství. Spektrum naší spolupráce se každoročně rozšiřuje o nové projekty a Česká spořitelna nám pomáhá rozvíjet aktivity, které pokládáme za zásadní pro udržení našeho výjimečného postavení v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy,“ řekla rektorka VŠE v Praze Hana Machková.

V minulém roce stála Česká spořitelna při vzniku podnikatelského centra xPORT VŠE Business Accelerator, jimž se spolupráce se studenty posunula do praktičtější roviny. Akcelerátor pomáhá začínajícím studentským firmám, například přetavit nápad na podnikání do byznysového plánu nebo firmu v začátcích rozjet a získat pro ni investory.  Studenti také řeší projekty pro firmy a korporace. Jeden z projektů pro Českou spořitelnu měl za cíl zjistit momentální stav výpočtu incentivy (systému odměňování) napříč celou divizí Operations (řízení provozu) a na základě analýzy navrhnout zlepšení, které by přineslo maximální efektivitu. I letos bude spolupráce s xPORTem pokračovat, například jedním z plánovaných projektů bude vypracování efektivního systému spolupráce s partnerskými univerzitami, který má zahrnovat ambasadory na VŠ, velké akce pro studenty všech univerzit i způsob reportingu těchto činností.

Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002. Finančně přispívá na rozvoj vzdělávací činnosti, k níž mimo jiné patří publikační činnost, podpora studentských spolků, propagace vědy a výzkumu (Den vědy, Noc vědců), podpora spolupráce zahraničních a českých studentů i společenské akce (Den s VŠE, Ples s VŠE). Spolupráce mezi bankou a univerzitou spočívá i v nefinanční rovině, kdy odborníci z České spořitelny vystupují s přednáškami na půdě VŠE. Například ředitel marketingu Josef Havelka seznámil studenty s Luxury marketingem, Jan Jedlička vysvětloval analýzy podnikatelského prostředí EU a strukturálních fondů a s firemními a osobními financemi radí i manažer restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů Jaroslav Schönfeld. Pravidelně také pomáhají s absolventskými pracemi studentů.

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Klára Zelenková
Tisková mluvčí ČS

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient