Tisíce pracovních míst osob se zdravotním postižením jsou v ohrožení

Od 1. ledna 2017 může být ohroženo několik tisíc pracovních míst osob se zdravotním postižením. Proč? Může za to nepochopitelné zpoždění projednání a schválení dílčí novely zákona o zaměstnanosti.

„Novela je v parlamentu od září, nechápeme, proč si ministerstvo práce a sociálních věcí není schopno zajistit její včasné projednání,“ uvedl předseda NRZP ČR Václav Krása na tiskové konferenci „Zabraňme ohrožení pracovních míst osob se zdravotním postižením“ konané dne 1. prosince 2016 v Praze.

„Za dva roky dochází ke zvýšení minimální mzdy o 3000 korun, jen v roce 2017 činí toto zvýšení 1700 korun. Nezbytná kompenzace příspěvku zaměstnavatelům na chráněném trhu práce o 700 korun je připravena ve shodě MPSV ČR i sociálních partnerů a její zpoždění může vážně ohrozit nejen ekonomiku zaměstnavatelů, ale i pracovní místa, na nichž pracuje celkem 35 tisíc invalidních zaměstnanců“ shodli se předseda KZPS ČR Jan Wiesner a předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

„Navrhované zvýšení je podle informací ministerstva plně pokryto kapitolou státního rozpočtu. Málokdo si uvědomuje, že z částky 700 korun odvedou zaměstnavatelé 582 korun ve formě odvodů pojistného zpět státu,“ upřesnil místopředseda Asociace zdravotně postižených ČR Ing. Karel Rychtář.

„Od roku 2015 jednáme s MPSV ČR konstruktivně o návrzích změn pravidel podpory OZP na trhu práce. V situaci, kdy jsou návrhy připraveny a ve shodě partnerů předloženy ke schválení, není politická vůle je včas projednat,“ uvedl mimo jiné Zdeněk Věchet, předseda Kontrolní komise AZZP ČR a současně aktivní zaměstnavatel.

V závěru byli přítomní seznámeni s obsahem petice, kterou společně žádáme vládu a parlament o urychlené projednání a schválení novel v tomto funkčním období. Petice má již 4500 podpisů a stále přibývají další. Petici lze nalézt na adrese http://azzp.cz/politika-a-spolecnost/petice-za-urychlene-projednani-novely-zoz.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR) je zájmové sdružení s více než stovkou podnikatelů a ostatních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nadpoloviční podíl spolupracovníků se zdravotním postižením nebo se na podpoře jejich zaměstnávání významně podílejí. Spojuje své podnikání s plněním obecně prospěšné sociální role. Bere na sebe dobrovolně spoluodpovědnost nejen za pracovní, ale i ekonomické a společenské začlenění významné skupiny lidí se zdravotním postižením, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí nalézt uplatnění ve své původní profesi nebo v běžném trhu práce. Více informací lze nalézt na www.azzp.cz.

Svaz českých a moravských výrobních družstev jako člen AZZP je tradičním nositelem aktivit na podporu zaměstnávání OZP v ČR, zastoupeným v řadě vládních i nevládních organizací a těsně spolupracuje nejen s AZZP ČR, ale i s dalšími partnery. Více na www.scmvd.cz. Více informací lze najít např. na www.azzp.cz/konference.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient