Úspěšní advokáti míří do světa investic

Úspěšní advokáti míří do světa investic

Nordic Investors startují motory

Tomáš Otruba (43) a Jan Petřík (41) potvrzují nový trend na trhu investic: do hry vstupují úspěšní právníci. Tomáš Otruba, dlouholetý mezinárodní partner advokátní kanceláře BBH, který má na svém kontě desítky excelentně zvládnutých projektů (zejména složitých akvizic a komplikovaných pohledávek), vytáhl spolu se svými kolegy ve vedení BBH tuto advokátní kancelář až k titulu „Právnická firma roku 2014“. Dosáhl, čeho si předsevzal a po 20 letech intenzivní právničiny se rozhodl svět advokacie opustit a uplatnit se na trhu finančních investic. V loňském roce založil Nordic Investors, s nimiž uvádí na scénu svůj koncept nové finanční skupiny. Pozval ke spolupráci jednoho z bývalých partnerů, Jana Petříka, který se v advokacii po 18 let věnoval restrukturalizacím a nemovitostem.

„V Česku je většina firem a investičních skupin vlastněna a řízena lidmi, kteří mají ekonomické vzdělání. Při pohledu do světa ale zjistíte, kolik špičkových manažerů, finančníků, průmyslníků jsou právníci. To nemůže být náhoda,“ přibližuje Tomáš Otruba svoje východiska. „Ekonom bude vždy lepší v číslech, zatímco právník bude lépe umět řešit obchodní vztahy v nejširším slova smyslu. V BBH jsme se nezabývali citováním paragrafů, ale poradenstvím. Pomáhali jsme našim klientům budovat jejich byznys. A ve mně postupně stále více rezonovala otázka, jestli se chci stále držet na té poradenské polovině kurtu. Jestli by nemohlo být zajímavější přeskočit síť a pustit se do vlastního podnikání…“

Pro začátek se Otruba s Petříkem rozhodli operovat především ve střední a východní Evropě. Proč se tedy jejich společnost jmenuje NORDIC INVESTORS?

„Uznávám, že se to může jevit jako protimluv, nicméně zkratek typu CEE je všude kolem nás víc než dost. To za prvé. Za druhé, nikde není napsáno, že se časem nepodíváme i do jiných regionů. Ve slově NORDIC je pro mě zahrnuta také životní inspirace. Inspirace z hor a výšek. Rád se tam vydávám, loni jsem měl příležitost zdolat nejvyšší vrcholy obou Amerik, Aconcaguu a Denali (Mount Mc Kinley),“vysvětluje Tomáš Otruba genezi názvu nové finanční skupiny. „Právě na jeho svazích, které se nacházejí téměř na severním polárním kruhu, jsem se pro to jméno rozhodl. Z vrcholků hor vidíte svět jasněji a bez limitů. Pojem Nordic pro mne symbolicky představuje i prvek solidnosti a to je základ, ze kterého vycházím.“

NORDIC INVESTORS se také věnují distressovaným aktivům. Tedy projektům, které se v určité fázi svého vývoje nějak zadrhly. Třeba proto, že se nepříznivě vyvinuly tržní podmínky. Anebo se něco pokazilo, selhalo – management, financování, majetkově právní vztahy, lidské vztahy, prostě cokoliv, co může způsobit, že se firma ocitne v potížích nebo dokonce na pokraji insolvence. Co vás vede právě k tomuto zaměření?

„Bohaté zkušenosti. Za posledních patnáct let jsme vstřebali desítky nesmírně složitých obchodních případů, jejichž řešení vyžadovalo nejen vhodnou právní konstrukci, ale především schopnost pochopit příčiny problémů a navrhnout efektivní postup organizační a finanční restrukturalizace. Poškozený subjekt opravit, očistit, zajistit jeho životaschopnost a nakonec ho se ziskem prodat. Anebo, v případě že už není co opravovat, pracovat s pohledávkami tak, aby výnos z jejich realizace byl co nejvyšší. V těchto oborech jsme silní, dobře jsme se to naučili,“ říká Jan Petřík, který se dlouhodobě restrukturalizacím věnoval a má v tomto oboru opravdu velké zkušenosti.

V hledáčku NORDIC INVESTORS jsou v současné době projekty zejména z oboru nemovitostí, či informačních technologií, šířeji označovaných jako ICT. Jejich příprava, manažerská i právní, obvykle zabere mnoho měsíců. Přestože tedy Tomáš Otruba, Jan Petřík a jejich kolegové už přes půl roku nezahálejí, není dnes ještě možné zveřejňovat konkrétní informace. O ty se NORDIC INVESTORS s veřejností podělí, jakmile budou uzavřeny příslušné dohody s obchodními partnery. Určitě bude potom zajímavé dozvědět se i něco více o zdrojích financování, o dalších investorech, které projekty NORDIC INVESTORS přitáhnou.

„Dvacet let je dlouhá doba, během které se nám poctivým a profesionálním přístupem podařilo získat velkou důvěru řady významných a bohatých lidí, pro které jsme pracovali nejen v České republice. Dobře vědí, že umíme vyhledávat příležitosti, které mají vysoký ziskový potenciál, třebaže na první pohled nemusí vypadat kdovíjak atraktivně. Důležité je, aby té či oné investici věřili, aby věřili, že naše projekty mají logiku a jsou dobře promyšlené. Zatím projekty financujeme z vlastního kapitálu, ale v budoucnu přijdou i takové, na které sami nedosáhneme. Věřím, že máme dobrou reputaci napříč trhem, takže budeme schopni pro jednotlivé projekty najít vždy toho nejvhodnějšího investora či spoluinvestora,“ uzavírá Tomáš Otruba.

Několik příkladů z předchozí praxe Tomáše Otruby a Jan Petříka

Telekomunikace: akvizice O2 skupinou PPF

Tomáš Otruba jako odpovědný partner BBH působil jako poradce skupiny PPF při akvizici většiny akcií největšího mobilního operátora v České republice, společnosti Telefónica Czech Republic. Jeho úkolem bylo poradenství v celkové strategii, ale i strukturování a vyjednávání M&A a financování. Přirozenou součástí byly konzultace ohledně povinné nabídky převzetí, ale i souvisejících regulatorních otázek.

Restrukturalizace společnosti Sazka (česká sázková kancelář) a úspěšný prodej podniku investiční skupině KKCG

Jeden z nejlepších příkladů úspěšné restrukturalizace distressovaných aktiv v České republice. Tato restrukturalizace proběhla velmi rychle, věřitelé byli vypořádáni, zaměstnanci nepřišli o práci a podnik nadále funguje. V této transakci Tomáš Otruba jako odpovědný partner BBH zastupoval mezinárodní věřitele, kteří drželi většinu pohledávek a celý proces tak měli v rukou. Sám tuto transakci a přístup mezinárodních věřitelů považuje za nejlepší školu v oblasti distressovaných aktiv.

Restrukturalizace a jeden z největších obchodů v rámci lesnického businessu v ČR

Jan Petřík se jako samostatný právní poradce podílel na několikaleté restrukturalizaci lesnických společností skupiny Wotan Forest. Jednalo se o korporátní, finanční a smluvní reorganizaci se zaměřením na smluvní a hospodářské vztahy se státním podnikem Lesy ČR. Proces započal v letech 2008 a byl dokončen v roce 2011, kdy byly společnosti Wotan Forest group úspěšně prodány skupině AGROFERT, kde fungují dodnes.

Real Estate projekt: budování portfolia nemovitostí v historických centrech velkých měst

Jan Petřík se jako partner BBH a následně jako interní poradce v letech 2000 – 2015 úzce podílel na nemovitostních projektech skupiny Amádeus , která se dlouhodobě specializuje na akvizice a investice do nemovitostí v historických centrech velkých českých měst. V rámci tohoto projektu pracoval na akvizicích, restrukturalizacích a následně i některých prodejích multifunkčních nemovitostí v centru Prahy (např. ul. Vodičkova, Dlouhá, Rybná atd.), Brna (náměstí Svobody), Liberce, Ústí nad Labem, Hradce Králové, Ostravy, Plzně a dalších měst. Celková plocha takto realizovaných projektů dosahuje několik stovek tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a celková valuace projektů dosahuje několika miliard Kč.

Real Estate insolvenční projekt

Jan Petřík vykonával v letech 2012-2013 funkci předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., specifickém konkursním řízení zahraniční společnosti původně kotované na pražské burze cenných papírů s mnoha projekty napříč Evropou, v Polsku a Číně.

Kontakt:

E: jhrabovsky@ewingpr.cz, www.ewingpr.cz

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient