Vakuum v chemickém průmyslu: to jsou především vývěvy, ale i další vakuové systémy

vyveva,vývěva,vývěvy,vakuum

Systém vakua je v chemickém průmyslu velice často využívanou technologií. Kromě centrálních vakuových systémů složených z vývěv, dmychadel a dalších komponent, se používají především samotné vývěvy různých typů. Jde zejména o Rootsovy vývěvy, olejové rotační vývěvy, vodokružné vývěvy a šroubové vývěvy.

Chemický průmysl je, pokud jde o používání vakuových technologií, velice specifický. Mnohdy se totiž pracuje s výbušnými, nebo velice agresivními látkami. Vakuové systémy jsou neoddělitelnou součástí celé řady chemických výrobních procesů. I těch nebezpečných, kde se čerpají například výbušné plyny. Pro tyto technologické procesy, ale i pro použití vakua obecně ve výbušném prostředí, se používají tzv. ATEX systémy.

Vývěvy ATEX

ATEX je zkratkou pro zařízení Atmosphere Explosive, jenž vyhovují evropské směrnici 94/9/ES. Ta standardizuje požadavky na zařízení vhodná do výbušných prostředí. Vývěvy ATEX mohou být použité jednak v samotném výbušném prostředí, jednak tam, kde mohou výbušné médium samy nasát. Směrnice definuje, jestli jde o trvale přítomnou, příležitostně přítomnou, nebo za normálního provozu pravděpodobně nepřítomnou výbušnou atmosféru. ATEX též specifikuje typ výbušného média, jeho skupinu, podskupinu, teplotní třídu a též požadovaný stupeň elektrické ochrany.

Vývěvy v agresivním prostředí

V chemického průmyslu může vyveva pracovat s žiravinou i toxickými kapalinami. Čerpání korozivních a agresivních plynů vyžaduje vývěvy ze speciálních materiálů. Může jít o nerezové vývěvy, ale i speciální vývěvy z různých kompozitů, teflonové či SAF vývěvy (duplex).

Použití vývěv v chemickém průmyslu

Nejčastěji se vývěvy v chemickém průmyslu používají v oblastech vakuové impregnace, vakuového sušení, regenerace rozpouštědel, vakuové destilace a vypařování.

Vakuová impregnace zajišťuje hluboký průnik účinného média do materiálu. Typické je použití pro impregnaci dřeva. Impregnované objekty se umístí do impregnační komory, z níž se pak vysaje vzduch a vznikne vakuum. Objekt se následně namočí do impregnačního média a ve chvíli, kdy se do komory opět vpustí atmosféra, dokáže médium proniknout hluboko do materiálu objektu.

Vakuum je možné využívat i pro tzv. molekulární vypařování. Pomocí vakua lze od sebe oddělovat látky s velice podobným bodem varu. K tomuto procesu se využívá různých hodnot vakua.

Často využívanou technologií je vakuové sušení. Odstraňovat lze klasickou vodní vlhkost, ale i různá rozpouštědla. Sušičky využívají vyšší teplotu při nižším tlaku. Toto sušení je šetrné k materiálům a současně energeticky výhodnější než konvenční.

Zmínit je ještě zapotřebí regeneraci rozpouštědel v chemickém průmyslu. Je totiž pro chemický průmysl asi nejtypičtějším. Při výrobě chemických látek je nutné od sebe oddělovat různé chemické látky. Obvykle rozpouštědla. To lze dělat vakuovou frakční destilací. Tato rozpouštědla pak lze dále používat.

O firmě VAKUUM BOHEMIA

Dodávkou vakuových zřízení pro chemických průmysl, ale i poskytováním služeb, se zabývá firma VAKUUM BOHEMIA. Specializuje na prodej vakuových technologií pro chemický průmysl a současně na návrh řešení. Vakuovou techniku a vývěvy rovněž pronajímá. Společnost zajišťuje opravy dmychadel a vývěv, i repase vývěv používaných v průmyslové sféře. Firmám je schopna poskytnout kompletní poradenství, pokud jde o využití vakuových technologií, a zajistit školení pro jejich používání. Vývěvy a vakuové technologie je schopna dodat a současně na místě zprovoznit do provozuschopného stavu. U dodávané vakuové techniky firma zajišťuje rovněž kompletní záruční a pozáruční servis. VAKUUM BOHEMIA dodává k vakuovým zařízením rovněž příslušenství a náhradní díly.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient