Výrobci piva propagovali zodpovědný přístup ke konzumaci piva

Světový den zodpovědného pití piva (Global Beer Responsibility Day) rozšiřuje své úsilí na propagaci zodpovědné konzumace do 76 zemí

Dne 16. září se spojí výrobci piva, zástupci vlád, neziskových organizací a prodejců v 76 zemích po celém světě u příležitosti druhého Světového dne zodpovědného pití piva (Global Beer Responsibility Day) (GBRD), globálního úsilí na propagaci zodpovědné konzumace piva.

Iniciativu zahájily společnosti Anheuser-Busch InBev, Carlsberg a HEINEKEN spolu s lokálními výrobci piva a asociacemi pivovarníků. Letošní Světový den zodpovědného pití piva chce vycházet z úspěšné loňské akce a oslovit desítky tisíc zaměstnanců pivovarů, více než stovky vládních i nevládních organizací a půl milionu obchodníků, kteří chtějí omezit nežádoucí konzumaci alkoholu. Kromě toho mají výrobci piva, obchodníci a jejich partneři v plánu přímo zapojit více než 700 000 zákazníků a oslovit více než 200 000 000 zákazníků prostřednictvím sloganů a akcí zaměřených na zodpovědné pití.

Spolupráce, která zahrnuje akce zaměřené na boj proti alkoholu za volantem a konzumaci alkoholu nezletilými, školení majitelů barů a restaurací, pomáhá podpořit cíle Organizace spojených národů v oblasti trvale udržitelného rozvoje na řešení a prevenci nežádoucí konzumace alkoholu.

„Jako výrobci piva musíme usilovat nejen o to, abychom vařili kvalitní pivo, ale také o to, aby jeho konzumace probíhala zodpovědně. Jsme velmi rádi, že se můžeme letos znovu spojit s ostatními zástupci našeho průmyslového odvětví, abychom ještě více posílili úsilí o zamezení nežádoucí konzumace alkoholu,“ řekl Carlos Brito, generální ředitel společnosti Anheuser-Busch InBev.

„Světový den zodpovědného pití piva pro nás představuje cestu, jak společně zdůraznit význam zodpovědné konzumace alkoholu a doplňuje naše aktivity, které my a naši partneři realizujeme v průběhu celého roku, za účelem snížení celkové konzumace alkoholu a boje proti jeho požívání v případech, kdy je to nežádoucí. Jsme velmi rádi, že se k nám připojuje stále více zemí a partnerů a tento důležitý problém můžeme zvládnout pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat,“ řekl Cees ‚t Hart, generální ředitel společnosti Carlsberg.

Kromě mnoha akcí pořádaných po celém světě, se spojily společnosti Anheuser-Busch InBev a HEINEKEN, s dalšími místními výrobci piva v rámci Mexické komory pivovarníků a navázaly spolupráci se zástupci komunální a státní samosprávy, aby mohly jednotně oslovit obchodníky a zákazníky po celém Mexiku se vzkazem vybízejícím k rozumné konzumaci alkoholu. V Rusku společnost Carlsberg a více než 2 000 zaměstnanců členských firem Ruské unie výrobců piva, včetně společností AB InBev, EFES a HEINEKEN, propaguje zodpovědné prodejní postupy obchodníkům v celé zemi.

„Postoje vůči zodpovědné konzumaci alkoholu se mění. Stále více vidíme tisíce lidí, kteří usilují o mírnější konzumaci alkoholu, aby si lépe vychutnali své zážitky. To je příležitost, kterou musí zástupci průmyslu využít a spolupracovat. Upřednostňováním zodpovědného přístupu prostřednictvím našeho marketingu a posílením našeho vzdělávacího programu ve spolupráci s akcionáři, můžeme pozitivně ovlivňovat chování,“ řekl Jean-François van Boxmeer, generální ředitel společnosti HEINEKEN.

„Světový den zodpovědného pití piva ztělesňuje pojem, že spolu jsme silnější,“ řekl Simon Spillane, předseda Světové aliance výrobců piva. „Díky spojení prostřednictvím místních asociací výrobců piva na celém světě spolupracují malé i velké pivovary s nevládními i vládními organizacemi na podpoře a propagaci moderní efektivní kampaně, která jednak propaguje zodpovědnou konzumaci piva a zároveň podporuje boj proti nežádoucí konzumaci alkoholu.“

Pokud chcete získat další informace o tom, jak pomáhají výrobci piva podporovat rozumnou konzumaci a omezit nežádoucí požívání alkoholu, naleznete na internetových stránkách Světové asociace výrobců piva na adrese:http://gsri.worldwidebrewingalliance.org/php/home.php

O Světovém dni zodpovědného pití piva (Global Beer Responsibility Day)

Světový den zodpovědného pití piva je každoroční iniciativa, která spojuje malé i velké pivovary, asociace pivovarníků, a je zaměřena na zdůraznění a posílení snah zaměřených na zodpovědný přístup ke konzumaci piva, realizovaných a podporovaných výrobci piva ve spolupráci s velkoobchodníky, maloobchodníky, zástupci vlád, zákonodárci, zástupci neziskových organizací a dalšími. Iniciativu zahájily v roce 2015 společnosti Anheuser-Busch InBev, Carlsberg a HEINEKEN. Světový den zodpovědného pití piva představuje příležitost pro pivovary spolu s mnoha lokálními partnery a akcionáři uvést a představit celou řadu nových i probíhajících programů s cílem omezit případy nežádoucí konzumace alkoholu, jako je alkohol za volantem a konzumace alkoholu u nezletilých. V rámci iniciativy probíhají mimo jiné školení provozovatelů restaurací i prodejců, programy na kontrolu osobních dokladů a osvětové snahy zaměřené na zákazníky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient