Výsledky zahraničního obchodu za prosinec 2015

Komentář MPO k výsledkům zahraničního obchodu za prosinec 2015

náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl„Zahraniční obchod prosincovými výsledky zakončil další úspěšný rok. Jeho růstový trend charakteristický pro jednotlivé měsíce roku 2015 podle očekávání vyústil v nový historický přebytek. Významně mu napomohl na straně jedné globální propad cen energetických komodit, který stlačil jejich dovozní ceny a brzdil dynamiku růstu dovozů, na straně druhé dopad oslabené koruny. Na straně vývozů se o relativně vysoká tempa růstu zasloužila dlouhodobě příznivá situace na evropských automobilových trzích. Oslabená koruna na straně exportů sice zachovává konkurenceschopnost domácích výrobců, ale stranu importů kromě kurzu koruny stále více zatěžuje rostoucí spotřeba domácností a průmyslová aktivita, které generují poptávku po dovozech. Slabší výkony průmyslu v některých velkých partnerských ekonomikách, především pak v Německu, by mohly být brzdou vývoje našeho exportu, což by se projevilo mírným zpomalením tempa jeho růstu v roce 2016. Nicméně růst zahraničních zakázek je zatím příslibem pro dobrý start exportu do letošního roku. Nadále platí, že výsledky zahraničního obchodu v roce 2015 přepsaly dosavadní rekordy.

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b. c.) v prosinci skončila přebytkem 0,5 mld. Kč, meziročně o 6,2 mld. Kč vyšším. Vývoz se meziročně zvýšil o 5,2 % na 249,3 mld. Kč, dovoz o 2,6 % na 248,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 37,4 mld. Kč, meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší, který odráží příznivější ekonomický vývoj v Evropě. Schodek obchodu se zeměmi mimo EU se meziročně zvětšil o 0,7 mld. Kč na 34,1 mld. Kč. Za leden až prosinec 2015 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 149,1 mld. Kč, což je o 3,1 mld. Kč více než v roce 2014. Vývoz v roce 2015 vzrostl meziročně o 6,5 % na 3 354,5 mld. Kč, kdežto dovoz o 6,7 %, na 3 205,4 mld. Kč.

Podle přeshraniční statistiky (v b. c.) v prosinci 2015 rostl meziročně vývoz i dovoz, ale celkový vývoz (zboží opouštějící území ČR) se zvýšil o 6,8 % na 300,1 mld. Kč, kdežto dovoz (zboží vstupující na území ČR) rostl tentokrát vyšším tempem, o 8,2 % na 283,1 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 17,0 mld. Kč, proti prosinci 2014 však o 2,3 mld. Kč nižším. Z teritoriálního pohledu se v prosinci zvýšil vývoz nejvíce na Slovensko (o 16,9 %), do Rakouska (o 12,4 %), do Německa (o 9,5 %) a do Spojeného království (o 8,5 %). Do EU jako celku vzrostl vývoz meziročně o 9,5 %, do eurozóny o 9,9 %. Z mimoevropských zemí pokračoval v poklesu opět vývoz do Číny (o 2,3 %). Z komoditního hlediska stoupl nejvíce vývoz strojů a dopravních prostředků, meziročně o 8,8 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 5,6 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,2 mld. Kč),“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient