Zimní turistická sezóna téměř bez sněhu i bez kontrol

Zimní turistická sezóna téměř bez sněhu i bez kontrol

Netypicky teplé počasí odsunulo začátek zimní sezóny až do předvánočního období, a proto i průběžných kontrol České obchodní inspekce, zaměřených na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb v místech, která jsou návštěvníky využívána zejména k zimním sportům a rekreaci, bylo velmi málo. Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám byly ski areály a zimní střediska většinou pro veřejnost uzavřeny, což neumožňovalo kontrolu, nebo byly provozovány v omezeném rozsahu. V průběhu necelých tří desítek kontrol byly zjištěny nedostatky v 8 provozovnách, za něž bylo na místě uloženo 5 pokut v hodnotě 6000 Kč a ve zbývajících případech budou uložena opatření v rámci kompetencí ČOI.  Druhá etapa kontrolní akce pokračuje od 2. 1. 2016 a celkové výsledky budou vyhodnoceny na konci 1. čtvrtletí.

 

V období od 1. 10. do 31. 12. 2015 bylo v rámci kontrolní akce, zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb v průběhu zimní turistické sezóny, provedeno 27 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce. Kontroly byly zaměřeny na fyzické a právnické osoby, které nabízejí k prodeji výrobky nebo poskytují služeb v rámci zimní turistické sezóny,
tj. zejména v místech využívaných spotřebiteli v tomto ročním období. Nedostatky, zjištěné inspektory při 8 kontrolách, představují 29,6 % z celkového počtu 27 kontrol.

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Nejčastěji zjišťovali inspektoři porušení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.):

  • porušení zásad poctivosti prodeje – nesprávná míra nápojů či hmotnost pokrmů (§ 3, odst. 1, písm. a), bylo prokázáno ve 4 případech
  • neposkytnutí řádné informace o ceně nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12) – 2 zjištění
  • porušení dalších informačních povinností bylo zjištěno ve 2 případech.

 

Na základě porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo celkem 5 pokut v hodnotě 6000 Kč, se třemi kontrolovanými subjekty je vedeno správní řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Kontrolní akce Zimní turistická sezóna je zaměřena na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb v místech, která jsou spotřebiteli využívána zejména v zimním období. Vzhledem k nepřízni počasí byly zejména provozovny, nabízející ve střediscích zimních sportů služby spotřebitelům, v převážné většině pro veřejnost uzavřeny, proto nemohla být tato místa kontrolována. Druhá etapa této kontrolní akce bude probíhat od 2. 1. do 31. 3. 2016, kdy lze předpokládat zlepšení klimatických podmínek, a tím i zahájení provozu služeb, nabízejících spotřebitelům sportovní vyžití i související servis ve ski areálech, na kluzištích, v půjčovnách sportovního vybavení, stáncích s občerstvením atd.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient