Zveme všechny studenty ve věku 13-18 let k účasti v mezinárodní soutěži videí z oblasti globálních věd a matematiky

Nadace Breakthrough zve prostřednictvím ceny „Výzva pro mladé“ (Junior Challenge) k prezentaci původních videonahrávek s tematikou globálních věd, a to do 10. října 2016.

Vzdělávacími cenami v celkové hodnotě 400 000 USD bude oceněn vybraný původní studentský film o realizaci vědeckých a matematických nápadů v každodenním životě.

Nadace Průlomových cen (Breakthrough Prize Foundation) dnes informovala o zahájení druhé edice každoroční soutěže Výzva pro mladé (Junior Challenge), celosvětové studentské soutěže v oblasti globálních věd a matematiky, která byla vytvořena pro podporu kreativního myšlení ve sféře základních pojmů v oblasti biologických, fyzikálních a matematických věd.

„Cena Junior Challenge podporuje novou generaci vědců a lídrů v tom, aby nám všem pomohla vnímat vědecké zákonitosti novým a svěžejším způsobem“ – uvedla spoluzakladatelka nadace Breakthrough Prize Foundation dr. Priscilla Chan. „Doufáme, že se soutěže Breakthrough Junior Challenge zúčastní studenti z celého světa, už se nemohu dočkat na jejich úžasné prací. Jak jsme již zjistili v loňském roce, jedinečný pohled těchto studentů a jejich inovační myšlení nám dovedou naznačit důležitost komplexních vědeckých pravidel v našem každodenním životě.“

Video dr. Chan ze zahájení soutěže Breakthrough Junior Challenge můžete shlédnout zde: Video ze zahájení soutěže Breakthrough Junior Challenge.

Žáci a studenti ve věku 13-18 let z celého světa jsou zváni, aby vytvořili původní videonahrávku (o délce do 5 minut), která ilustruje jistou teorii nebo pojem z oblasti biologických věd, fyziky nebo matematiky. Přihlášky do soutěže budou vyhodnoceny z pohledu schopnosti předat složité vědecké myšlenky maximálně zajímavým, srozumitelným a nápaditým způsobem. Konečným termínem pro zasílání přihlášek do soutěže je 10. října 2016. Studenti, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se musí zaregistrovat na stránkách www.breakthroughjuniorchallenge.org.

Bude vybrán jeden vítěz, který získá stipendium ve výši 250 000 USD. Pedagog, který vítězného studenta inspiroval, získá odměnu 50 000 USD. Škola vítězného studenta také získá vědeckou laboratoř v hodnotě 100 000 USD.

Od letošního roku bude soutěž Breakthrough Junior Challenge obsahovat soutěž „Hlasování o popularitě“ (Popular Vote). Všechny semifinálové videonahrávky budou staženy k náhledu na oficiálním profilu ceny na Facebooku, přičemž video, které získá nejvíce kliknutí „To se mi líbí“, bude vyhlášeno vítězem „Hlasování o popularitě“. Vítěz „Hlasování o popularitě“ se automaticky kvalifikuje do finále a bude se ucházet o celkové vítězství v soutěži.

Autorem loňské vítězné nahrávky byl 18letý Ryan Chester ze střední školy North Royalton ve státě Ohio. Videonahrávka Ryana s názvem „ Několik šílených způsobů na pochopení teorie relativity a co to znamená pro čas “ se týkala teorie relativity Alberta Einsteina, porotci ocenili jeho vtipnost, srozumitelnost a kreativitu. Nahrávka získala na celém světě velký ohlas, zaznamenala téměř 4 miliony shlédnutí. Ryan zahájí v září studium na Harvardské univerzitě.

„Vítězství v soutěži Breakthrough Junior Challenge změnilo můj život hlavně proto, že se mi otevřely možnosti při nástupu na vysokou školu. Původně jsem měl jít na státní školu v Ohiu. To byla nejdostupnější možnost. Poté, co jsem vyhrál výzvu, byla dostupná kterákoliv škola. Teď nastupuji na Harvard, o kterém jsem dříve ani neuvažoval,“ uvedl Chester. „Má rada pro letošní účastníky je, aby se důkladně věnovali výzkumu a pochopili danou tematiku lépe, než je to možná nutné. A přidejte jakýkoliv druh humoru.“

V roce 2015 se do soutěže přihlásilo více než 2 000 účastníků z 86 zemí, včetně Spojených států, Indie, Mexika, Kanady, Spojeného království, Austrálie, Číny, Japonska, Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Brazílie, Thajska, Turecka, Vietnamu, Norska, Francie, Izraele a Peru.

„Breakthrough Junior Challenge je jiná než ostatní studentské soutěže a úžasně pozitivní reakce to dokázaly už v jejím prvním roce existence,“ uvedla porotkyně soutěže Breakthrough Junior Challengea autorka a učitelka Lucy Hawking. „Více než 2 000 studentů zaslalo skutečně jedinečná a promyšlená videa a už se nemohu dočkat, s čím přijde další ročník. Je úžasné vidět, jak pokračuje loňský vítěz Ryan Chester, a těším se na tvorbu účastníků tohoto ročníku. Je pro mne ctí, že mohu být i letos v porotě.“

V tomto ročníku bude vítěz Breakthrough Junior Challenge oceněn na slavnostním ceremoniálu předávání cen za průlomové objevy v Silicon Valley. Vítěz a jeho pedagog bude oznámen a vítězný videofilm bude odvysílán na celostátní vysílacím programu, jehož budou podrobnosti známy později.

„Když studenti dostanou výzvu, aby vytvořili video, které vysvětluje důležité matematické a vědecké koncepce poutavým a zajímavým způsobem veřejnosti, věda se všeobecně stane dostupnější každému. Společně tak odstraníme mýty o tom, kdo může a kdo by měl „dělat vědu“, poznamenala Dr. Mae Jemisonová, odbornice na vědeckou gramotnost, bývalá astronautka a ředitelka nezávislé globální iniciativy 100 Year Starship, která usiluje o to, aby lidé byli za následujících 100 let schopni cestovat za hranice naší sluneční soustavy k další hvězdě. „Pro mne je obzvlášť vzrušující být v porotě Breakthrough Junior Challenge, protože dostupnost, začlenění a odstranění mýtů okolo vědy je klíčovým předpokladem pro můj celoživotní závazek zlepšovat vzdělávání a gramotnost v oblasti vědy.“

Laureáti ceny Breakthrough Prize si prohlédnou videa, která se dostanou do užšího výběru spolu s ostatními předními odborníky v oblasti vědy, technologie a vzdělávání z partnerské školy Khan Academy. Kromě vytvoření a nahrání vlastního videa budou mít studenti také příležitost zúčastnit se vzájemného hodnocení videí svých konkurentů.

„Jsme hrdi na partnerství s cenou Breakthrough Prize v rámci výzvy Breakthrough Junior Challenge také v tomto roce,“ uvedl zakladatel školy Khan Academy Sal Khan. „Vytvoření srozumitelného a působivého vysvětlení složitých koncepcí pomocí videa je skvělý způsob, jak předat znalosti a pomoci ostatním pochopit a zamilovat si konkrétní téma.“

Breakthrough Junior Challenge financuje Mark Zuckerberg a Priscilla Chan spolu s Yurim a Julií Milnerovými prostřednictvím nadace Breakthrough Prize Foundation na základě grantu z fondu Marka Zuckerberga v komunitní nadaci Silicon Valley a grantu od nadace Milner Global Foundation.

Breakthrough Junior Challenge je globální iniciativa za rozvoj a předávání vědomostí mladých lidí v oblasti vědy a vědeckých principů, podporu zájmu o tuto oblast, podporu volby povolání v oblasti vědy, technologie, techniky a matematiky a zapojení představivosti mladých a probuzení zájmu laické veřejnosti o klíčové koncepce fundamentálních věd.

Cena Breakthrough Prize

V roce 2012 založili Sergej Brin a Anne Wojcicki, Yuri a Julia Milnerovi spolu s Markem Zuckerbergem a Priscillou Chan cenu Breakthrough Prize jako výroční ocenění za významné výsledky v oblasti přírodních věd, fyziky a matematiky. Cena je oslavou pro vědce a jejím cílem je probuzení zájmu o povolání ve vědecké sféře. Laureáti každé ceny jsou voleni výběrovou komisí, která sestává z vítězů předcházejících ročníků. V listopadu 2014 oznámili dva ze zakládajících členů Yuri Milner a Mark Zuckerberg vznik nové výzvy s názvem Cena nové horizonty v matematice (New Horizons in Mathematics Prize) pro mladé a také zkušené matematiky, která bude vyhlašována spolu s Cenou nové horizonty ve fyzice (New Horizons in Physics Prize).

Více informací o cenách Breakthrough Prize naleznete na webových stránkách:www.breakthroughprize.org.

Partneři

Khan Academy je organizace založena podle článku 501, písm. c, bod 3 o neziskových organizacích a jejím cílem je poskytovat bezplatné vzdělávání na špičkové světové úrovni pro každého a kdekoliv. Věříme, že studenti každého věku by měli mít bezplatný a neomezený přístup ke špičkovému vzdělávání a že by měli mít možnost tento obsah přijímat a učit se ho svým vlastním tempem. Kromě toho jsme přesvědčeni, že na světě jsou nedozírné možnosti využití rozvoje inteligentního softwaru, hloubkové analýzy dat a intuitivních uživatelských rozhraní pro účinnější prezentaci těchto vzdělávacích zdrojů studentům a učitelům na celém světě. Naše knihovna pokrývá celou řadu témat od mateřských škol až po vysoké školy, přes biologii, chemii, fyziku, ekonomii, finance až po dějiny. Máme více než 37 milionů registrovaných studentů, kteří absolvovali více než 700 milionů hodin a vykonali více než 4,85 miliard úkolů. Více informací najdete na stránkách www.khanacademy.org.

Laboratoř, kterou získá vítězná škola v rámci ceny Breakthrough Prize, je vytvořena v partnerství s laboratoří Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL). CSHL byla založena v roce 1890 a od té doby pomáhá utvářet výzkum a vzdělávání v oblasti biomedicíny. Mezi její členy patří 1100 akademických pracovníků, studentů a zaměstnanců spolu s více než 12 000 hostujícími vědci, kteří se každý rok účastní prestižních konferencí a kurzů. Vzdělávací centrum DNA v rámci CSHL je největším světovým poskytovatelem návodů pro studenty v oblasti molekulární genetiky a vzdělávání učitelů. Materiály a metody, které vyvíjí vzdělávací centrum DNA, jsou volně dostupné na více než 20 oceněných vzdělávacích webových stránkách. Vzdělávací centrum laboratoře se také pyšní svým akademickým vydavatelstvím, svou think-tankovou organizací v oblasti vědeckých strategií a studijním odborem v oblasti biologických věd. Navštivte nás na webových stránkách: www.cshl.edu.

Partnerem Breakthrough Junior Challenge je také společnost National Geographic, která pomáhá oslovit nadšence v oblasti vědy a matematiky, učitele a studenty na celém světě. Kanál National Geographic Channels US je společným podnikem společnosti National Geographic a sítě Fox Cable Networks. Kanál Channels podporuje závazek společnosti National Geographic v oblasti objevů, ochrany a vzdělávání pomocí inteligentních a inovačních programů a výsledků, které přímo souvisí s jeho posláním.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient