Nepoctivé praktiky pohřebních služeb

Pohřebnictví je citlivá oblast služeb, ve které by nikdo nepoctivé jednání neočekával. V těchto situacích jsou pozůstalí zasaženi ztrátou blízké osoby a vnímají případné nedodržování poskytovaných služeb zvláště osobně. Ve 2. čtvrtletí 2016 provedla Česká obchodní inspekce 95 kontrol a z toho 50 procent poskytovatelů pohřebních služeb nedodrželo právní předpisy. Nejčastěji se jednalo o porušení povinnosti informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků a poskytovaných služeb nebo nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky, za což ČOI pravomocně uložila celkem 41 pokut v celkové hodnotě 73 000 korun.candle-1068948_960_720[1]

Kontroly ČOI proběhly u 95 poskytovatelů pohřebních služeb v celé České republice v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 a byly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a poskytování pohřebních služeb (povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), v návaznosti na zákon č. 256/2006 Sb., o pohřebnictví. Ve sledovaném období byly jednotlivými inspektoráty zjištěny nedostatky ve 47 případech, což představuje téměř 50 % z celkového počtu 95 kontrol.

Kontroly pohřebních služeb 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 8 2 25,0%
Jihočeský a Vysočina 12 5 41,7%
Plzeňský a Karlovarský 4 1 25,0%
Ústecký a Liberecký 25 20 80,0%
Královéhradecký a Pardubický 7 0 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 20 9 45,0%
Moravskoslezský a Olomoucký 19 10 52,6%
Celkem 95 47 49,5%

 

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

  • ve 22 případech porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 22 případech porušení, kdy prodávající nevydali písemné potvrzení o převzetí objednávky v případech, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání, v některých případech sice potvrzení vydáno bylo, ale neobsahovalo některý z povinných údajů (15 odst. 3) jako např. na dokladu o přijetí objednávky na vypravení pohřbu nebyla uvedena předběžná cena

 

  • v 7 případech bylo kvalifikováno porušení povinnosti vydat spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1)

 

  • v 6 případech zjištěno porušení ustanovení, kdy prodávající a poskytovatelé služeb nedodrželi svoji povinnost prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat (§ 3 odst. 1 písm. c).

 

  • v 5 případech bylo zjištěno porušení informačních povinností, kdy prodávané výrobky musí být přímo viditelně a srozumitelně označené výrobcem, dovozcem, názvem výrobku, údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti, atd. (ustanovení § 10 odst. 1,3,4)

 

  • v 10 případech bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

 

 

V 1 případu bylo zjištěno porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, neboť prodávající použil v obchodním styku úředně neověřené měřidlo. V rámci kontrolní akce byly vydány zákazy prodeje na 23 kusů výrobků v celkové částce 7 077 korun.  Jednalo se o obaly na urny, kryty na svíčky a vázy, které nebyly řádně označeny povinnými informacemi.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně Českou obchodní inspekcí uloženo celkem 41 pokut v celkové hodnotě 73 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v této specifické oblasti služeb stále dochází k porušování zákona, bude kontrolní akce pokračovat i v dalším čtvrtletí tohoto roku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient