Významnou tepnu Polska vylepší PORR

Významnou tepnu Polska vylepší PORR

Polské ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA) dnes podepsalo smlouvu s konsorciem PORR Polska Infrastructure a Unibep na výstavbu 16 km dlouhého úseku silnice S8. Cílem tohoto stavebního projektu je přestavba dosavadní státní silnice na dvouproudou rychlostní komunikaci. Předpokládány jsou investiční náklady ve výši 404,5 mil. PLN – v přepočtu zhruba 92 mil. EUR.

„PORR Polska Infrastructure touto zakázkou znovu dokládá svou uznávanou vysokou technickou kompetenci v infrastrukturních stavbách,“ zdůrazňuje Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR AG. „Kromě moderního silničního stavitelství, které je na mezinárodním trhu jedním z nedůležitějších vývozních artiklů PORR, budou naši specialisté při výstavbě rychlostní silnice S8 prokazovat své odborné znalosti i v doprovodném servisu, což je přidaná hodnota, kterou svým zákazníkům nabízíme jako přední fullservisová stavební firma.“

S8 – víc než jen silnice

Dlouho očekávanou novou výstavbou tohoto úseku se uzavírá mezera v silničním provozu Polska. Se svou celkovou délkou okolo 560 km patří sinice S8 k nejdůležitějším dopravním trasám země a spojuje tak důležitá města jako Vratislav, Lodž, Varšava a Bialystok. Zatímco stará dálková silnice č. 8 patřila kvůli svému dopravnímu zatížení k nejnebezpečnějším trasám v Polsku, nová S8 má jako součást mezinárodní dopravní tepny E67 mezi Prahou a Helsinkami sehrát důležitou roli v tranzitním provozu. Během výstavby, plánované na dobu 25 měsíců, vybuduje PORR Polska Infrastructure kromě 16 km rychlostní silnice také dva silniční uzly, různé křižovatky, příjezdové komunikace a chodníky, výjezdy, nouzové sjezdy a zastávkové pruhy pro autobusy.

Významnými součástmi stavby budou mosty – celkem se jedná o 21 inženýrských staveb, z nichž jedna je dlouhá 103 m. Výstavba silnice je doplněna mimo jiné povrchovým a hloubkovým odvodňovacím systémem, dešťovou kanalizací, kanalizací vod ze sanitárních zařízení, protihlukovými stěnami a stěnami proti oslnění, bezpečnostními zábradlími, prvky vertikálního a horizontálního značení, ploty podél silnice a pouličním osvětlením.

Fakta:

Druh projektu: výstavba 16 km dlouhého úseku rychlostní komunikace zahrnujícího 21 inženýrských staveb Objem zakázky: 404,5 mil. PLN (zhruba 92 mil. EUR)

Termín zadání objednávky: 02/2016

Dodavatel: PORR Polska Infrastructure a Unibep Zahájení stavby: 02/2016 Dokončení stavby: 03/2018.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient